קורס תטא הילינג

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

200 משתתפים

קורס אינטרנטי

6 שיעורים

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: ₪1,800

קורס תטא הילינג

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

200 משתתפים

קורס אינטרנטי

6 שיעורים

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: ₪1,800

תיאור הקורס