מערכת עליונה (תיקוני רי”ו ונשמות צדיקים)

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 150

קורס אינטרנטי

שיעור 1

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות:

מערכת עליונה (תיקוני רי”ו ונשמות צדיקים)

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 150

קורס אינטרנטי

שיעור 1

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות:

תיאור הקורס

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור