אפליקציית חותמות המלך שלמה

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 385

קורס אינטרנטי

מספר שיעורים: 44

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: 440 ש"ח

אפליקציית חותמות המלך שלמה

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 385

קורס אינטרנטי

מספר שיעורים: 44

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות: 440 ש"ח

תיאור הקורס