תיקון כרת

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 70

קורס אינטרנטי

שיעור 1

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

תיקון כרת

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 70

קורס אינטרנטי

שיעור 1

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

תיאור הקורס

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

תוכן הקורס