קבלה יישומית

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 7307

קורס אינטרנטי

שיעורים: 5

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

₪990

קבלה יישומית

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 7307

קורס אינטרנטי

שיעורים: 5

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

₪990

תיאור הקורס

לימוד יישומי גבוה להתמרות והשגות רוחניות גבוהות ביותר
מבואר בספר אוצר חיים של הרב יצחק דמן עכו ובספר אבן השוהם של הרב יוסף ציאח כי בדורנו זה, בזמן זה ממש,
נכון וראוי להשיב העסק בקבלה הנבואית, היא הקבלה המיסטית הגבוה.
מי יכול לעסוק בלימוד זה?
כל יהודי ויהודיה שליבם מבקש את העסק ברבדי הקבלה הקדושה והגבוה. והכל בתנאי שנשמרים על-פי כללי הרוח היהודי והטהרה
מהי רמת קבלת התוצאות המתבקשות?
גבוה ביותר ותלוי בפעולות ראויות וקדושות שאין מטרתן להזיק ולהרע אלה לפעול בטובה ולהשפעה