כנס סליחות לראש השנה – 15/09/22

הרב משה אלרואי סלה אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 55

קורס אינטרנטי

שיעורים: 2

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות:

כנס סליחות לראש השנה – 15/09/22

הרב משה אלרועי אלון

מייסד מרכז נופך

משתתפים: 55

קורס אינטרנטי

שיעורים: 2

גישה לקורס ללא הגבלת זמן

עלות:

תיאור הקורס

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור