שקופית קודמת
שקופית הבאה

הקורסים שלנו:

קורסי הקבלה הפילוסופית

מנוי פרימיום

מנוי חודשי לשנה

500

כולל צפייה בקורסים האינטרנטים
המוצעים לתקופת המנוי

מנוי רגיל

מנוי חודשי לשנה

350

כולל צפייה בקורסים האינטרנטים
המוצעים לתקופת המנוי

ספרי הרב משה אלרואי סלה אלון